Lähikoulutus

On nähtävä asiat sellaisenaan, muuta ne eivät ole.

Tavoitteenamme on tuottaa oivalluksia

Sisäisen ja ulkoisen tiedon yhdistymisestä syntyy oivallus. Oivallus vaatii syntyäkseen uutta ja vanhaa. Annamme uusia näkökulmia ja yhdistämme ne osallistujien omiin kokemuksiin, tietoihin ja taitoihin

Koulutuksemme ovat ajatuksia herättäviä ja ajattelua uudistavia

Koulutuksemme ja valmennuksemme ovat käytännönläheisiä ja kokemuksellisia. Rakennamme koulutukset yrityksen tai työyhteisön ulkoisten rakenteiden mukaisiksi, jotta uuden tiedon sovellettavuus mahdollistuu koulutuksen jälkeenkin työssä ja arjessa. käyttämämme menetelmät ovat toiminallisia, aikuisuutta ja asiallisuutta kunnioittaen toteutettuja.

KAIKKI KEVÄÄN LÄHIKOULUTUKSET ON NYT PERUTTU KORONA-VIRUKSEN JOHDOSTA. OLEMME SIIRTYNEET VERKKOKOULUTUKSIIN.

Yritykset ja julkinen sektori

Usein yhteistyötilanteet, palaverit, parityöskentely, tiedonkulku, esimies-alaissuhteet tai asiakastyö - takkuavat. Aikaa ja resursseja kuluu turhaan, kun ei puhuta samaa kieltä. Viestit eivät mene perille tai ne ymmärretään väärin. Taustalla on useimmiten vuorovaikutuksen erilaiset "murteet", joita ei tiedosteta eikä ymmärretä.

Usein yrityksissä ja julkisella sektorilla asiantuntijan työn kuvaan kuuluu myös kouluttaminen. Jos siihen ei ole saanut minkäänlaista koulutusta, se voi usein tuntua liian kuormittavalta. Toisaalta asiantuntija voi kokea, ettei saa viestiä menemään perille. 

Työhyvinvointi koulutus on panostus, joka kannattaa tehdä. Henkilökunta on yrityksen tärkein pääoma, sen kunnosta on huolehdittava. Työhyvinvointipäivä on kuin vuosihuolto. Työuupumus voi yllättää, jollei oireita tunnisteta ajoissa. Sitä riskiä ei kannata ottaa.

Onko asiakaspalvelijoidenne perustehtävä kristallinkirkas? Taitavan asiakaspalvelijan taustalla on vahva ammattirooli, joka ei petä kriittisissäkään asiakaspalvelutilanteissa. Tässä koulutuksessa luomme vahvan ammattiroolin, joka muodostuu ystävällisyydestä, auttavaisuudesta, tavoitteellisuudesta ja persoonallisuudesta, joka jää myönteisenä asiakkaan mieleen.

Yksityiset

Jokaiselle meistä voi joskus elämän varrella tulla vastaan ylitsepääsemättömän vaikea ihmissuhde. Se voi olla työkaveri, esimies, asiakas, naapuri, anoppi, ystävä puoliso- kuka vain.

Tarvitsemme sanoja ymmärtääksemme muita ja tullaksemme itse ymmärretyksi. Tarvitsemme yhteisen kielen, sanojen, tunteiden, kehojen ja merkitysten kielen, jotta pääsemme toistemme luo, kohdataksemme tässä ja nyt.