Ajankohtaista

Kestetään Koronaa...


  • Eri opistojen kursseille voit ilmoittautua opistojen sivuilla.

SYKSYN KURSSEJA eri opistoissa. Tampereella ja Helsingissä myös lähikoulutuksina, Kuopiossa, Seinäjoella ja Vaasassa verkkokoulutuksina:


Helsingin aikuisopisto, Runeberginkatu 22-24

Jaksaa, ei jaksa, jaksaa verkkokurssi

T0 17.00-18.30 11.-25.11.21   (6 oppituntia 59 € Uutuus!)

Etsimme ja tutkimme toimivia tapoja jaksaa paremmin. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla voimme luoda, rakentaa ja ylläpitää hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Luomme yksilöllisistä voimavaroistamme persoonaa vahvistavan roolin, joka suojaa ja antaa etäisyyttä, estää uupumista ja luo tilaa. Kurssi sopii kaikille omasta tai läheisen jaksamisesta kiinnostuneille. Etäyhteys muodostuu opettajan sähköpostiisi lähettämän Zoom-linkin kautta.

Muistimestari verkkokurssi

La 10.00-15.00 30.10.21  (6 oppituntia 59 €)

Tutkimme, miten mieli toimii parhaiten, ja miten muistista voi tehdä järjestelmällisemmän. Opettelemme tehokkaita muistitekniikoita ja teemme muistia vahvistavia harjoituksia. Muistitekniikat tuovat luovia ratkaisuja oppimisen, työelämän ja arjen ongelmatilanteisiin. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää muistiaan. Etäyhteys muodostuu opettajan sähköpostiisi lähettämän Zoom-linkin kautta.

NLP portaina omaa henkiseen kasvuun (lähikurssina)

La 10.00-15.00 9.10.21    (6 oppituntia 59 €)

Helsingin aikuisopisto, Runeberginkatu 22-24

Käytämme NLP:tä portaina sisäiseen viisauteemme ja mielen rauhaan. Etsimme tietä omaan aitoon itseemme ja laajennamme ajatteluamme poistamalla mieleemme ohjelmoituneita rajoittavia uskomuksia. NLP:n avulla voimme muuttaa haitallisia ja elämäämme hidastavia tapoja ja tottumuksia. Pyrimme luopumaan ulkoisista odotuksista ja paineista. Kurssi sopii kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Lisätietoja: Jos lähiopetus ei ole mahdollista koronarajoitusten takia, tämä kurssi järjestetään etäopiskeluvälinein.


Tampereen seudun työväenopisto:

Sampola, T23 = Sampolan kurssit ovat kaikki lähikursseja, jos korona ei sitä estä.

Tampereen seudun työväenopisto:


23016, NLP elämäntapana    (käynnissä)

Sampola, T23
14.9.-12.10.2021, Ti 18.00-20.20  (15 t, 33,00 € )
NLP on ajattelu- ja toimintamalli, joka auttaa lisäämään ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja kommunikoimaan sujuvammin. NLP:n avulla tiedostamme käyttämämme kielen merkityksen tunteiden, uskomusten ja ajatusten muodostumisessa sekä pyrimme parempiin päätöksiin ja valintoihin.


23041, Motivoi ja motivoidu (vielä 5 paikkaa vapaana!)

Sampola, T47
25.-26.9.2021, La 10.00-16.00, Su 10.00-15.0  (14 t, 33,00 € )
Opettelemme erilaisia tapoja motivoida ja motivoitua NLP:n avulla. Eri ihmiset motivoituvat eri tavoin. Sopii sinulle, joka motivoit muita töissä, harrastuksissa tai kotona, mutta myös sinulle, joka haluat oppia motivoimaan itseäsi paremmin.


23048, Itsetunto eläkeikäisenä (kurssilla on tilaa)

Sampola, T23

13.11.2021, La 10.00-16.00 (7 t, 20,00 €)
Onko itsetuntosi rakentunut työn varaan? Elämä voi yhtäkkiä tuntua tyhjältä, kun työminää ei enää ole eläkkeelle jäätyä tai tultua lomautetuksi tai irtisanotuksi. Etsimme keinoja, miten voimme vahvistaa itseämme ja itsetuntoamme ilman työtä ja suorittamista.

23073, Elämäni kuvakortit (vielä 3 paikkaa vapaana)

Sampola, T23
16.10.2021, La 10.00-17.00  (8 t, 29,00 €)
SoulCollage on kuvien voimaan perustuva kollaasiprosessi itse- ja ihmistuntemukseen. Luo elämäsi yksilölliset kortit, jotka auttavat sinua löytämään tien sisäiseen viisauteesi. Työstämme kortit lehdistä leikatuilla kuvilla korttipohjille. Kuvia tai kuvallisia lehtiä voit halutessasi ottaa mukaan.


Vaasan kansalaisopisto Alma


Vuorovaikutus- ja työelämätaidot NLP:avulla - verkkokurssina (käynnissä)

9.9-7.10.21 to klo

Vuorovaikutustaito vaikuttaa kaikkiin muihin taitoihin; työhyvinvointiin, työntekijöiden, esimiesten ja asiakkaiden kohtaamiseen, empaattisuuteen, tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen, eteen tulevien muutosten kohtaamiseen, johtamiseen sekä motivoimiseen. Vuorovaikutustaito onkin metataito. Arkiset vuorovaikutustilanteet työssä ja elämässä yleensä helpottuvat, kun ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä kasvaa. Haastavistakin ihmissuhteista tulee mielenkiintoisia. Itsetuntemus vahvistuu ja työn laatu paranee. Kurssilla tutkitaan kuutta erilaista tapaa vuorovaikuttaa ja pohditaan, miten voimme vuorovaikuttaa aina vain paremmin.

Jaksaa, ei jaksa, jaksaa- verkkokurssina

14.10-21.10 to klo

Etsimme ja tutkimme toimivia tapoja jaksaa paremmin. Tavoitteena on löytää keinoja, miten voimme luoda, rakentaa ja ylläpitää hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Luomme yksilöllisistä voimavaroistamme persoonaa vahvistavan roolin, joka suojaa ja antaa etäisyyttä, estää uupumista ja luo tilaa. Luovumme pelosta, joka vie voimamme ja rakennamme myönteistä mieltä.

NLP portaina omaa henkiseen kasvuun - verkkokurssina

26.10-2.11.21 ti klo

Käytämme NLP:tä portaina sisäiseen viisauteemme ja mielen rauhaan. Etsimme tietä omaan aitoon itseemme ja laajennamme ajatteluamme poistamalla mieleemme ohjelmoituneita rajoittavia uskomuksia. NLP:n avulla voimme muuttaa haitallisia ja elämäämme hidastavia tapoja ja tottumuksia. Pyrimme luopumaan ulkoisista odotuksista ja paineista. Kurssi sopii kaikille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

Muistimestari - verkkokurssina

27.11.2021 La 10.00-16.00

Hyvä muisti on tärkeä kaikilla elämänalueilla. Monesti emme muista, koska unohtamisesta on tullut meille tapa. Kurssilla tutkimme, miten voimme aktivoida mieltämme toimimaan paremmin, ja miten muistista voi tehdä järjestelmällisemmän. Opettelemme tehokkaita muistitekniikoita ja teemme muistia vahvistavia harjoituksia. Muistitekniikat tuovat luovia ratkaisuja oppimisen, työelämän ja arjen ongelmatilanteisiin. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää muistiaan työssään, opiskelussaan tai elämässä yleensä.


Kuopion kansalaisopisto  

Intuitio voimavarana - verkkokurssina

2.10.21 la 10-15 

Tutkimme intuition eri muotoja ja pyrimme erottamaan intuition viestit ehdollistumista, huolituntemuksista ja sisäisestä puheesta. Intuitio ei ole vain ääniviesti, se voi olla välähdys kuvana tai tunne kylminä väreinä. Opettelemme käyttämään omaa intuitiota mm. päätösten teossa apunamme. Vahvistamme intuitiota voimavaraksemme erilaisin harjoituksin. Käytämme symbolitekniikoita tuottamaan intuitiomme näkyväksi kuvin, näin opettelemme lukemaan ja tulkitsemaan sisäisen viisautemme puhetta.

Muistimestari - verkkokurssina

25.9.21  La 10.00-16.00

Hyvä muisti on tärkeä kaikilla elämänalueilla. Monesti emme muista, koska unohtamisesta on tullut meille tapa. Kurssilla tutkimme, miten voimme aktivoida mieltämme toimimaan paremmin, ja miten muistista voi tehdä järjestelmällisemmän. Opettelemme tehokkaita muistitekniikoita ja teemme muistia vahvistavia harjoituksia. Muistitekniikat tuovat luovia ratkaisuja oppimisen, työelämän ja arjen ongelmatilanteisiin. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää muistiaan työssään, opiskelussaan tai elämässä yleensä.SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO

Muistimestari - verkkokurssina

23.10.21 La 10.00-16.00

Hyvä muisti on tärkeä kaikilla elämänalueilla. Monesti emme muista, koska unohtamisesta on tullut meille tapa. Kurssilla tutkimme, miten voimme aktivoida mieltämme toimimaan paremmin, ja miten muistista voi tehdä järjestelmällisemmän. Opettelemme tehokkaita muistitekniikoita ja teemme muistia vahvistavia harjoituksia. Muistitekniikat tuovat luovia ratkaisuja oppimisen, työelämän ja arjen ongelmatilanteisiin. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää muistiaan työssään, opiskelussaan tai elämässä yleensä.Triangles koulutuksen verkkokursseja löydät osiosta verkkokursseja.