Rekisteriseloste

Kirjoita alaotsikko tähän

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Triangles koulutus ja konsultointi
Y-tunnus: 1905217-7
Katuosoite: Porrassalmenkuja 4 B 23
Postinumero: 33410 Tampere

2. Rekisterinpitäjän edustaja henkilötietoasioissa
Nimi: Vuokko Travanti
Yritys: Triangles koulutus ja konsultointi

3. Rekisterin nimi
Triangles koulutuksen asiakasmarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietoja käytetään vain Triangles koulutuksen suoramainontaan ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- nimi
- yrityksen nimi
- sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen hankkiessaan Trianglesin tuotteita tai käydessään Triangles koulutuksissa tai luennoilla. Yritysasiakkaiden rekisteri syntyy yritysten käyttäessä Trianglesin palveluita, koulutusta, luentoja tai työnohjausta. Rekisteritietoja hankitaan henkilön asemaa ja tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista esim. internet-lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille muutoin kuin viranomaisten niitä Suomen lakien sallimissa rajoissa erikseen pyytää. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Rekisterin kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö suoramainontaan ja markkinointiin.

10. Tiedon poistaminen rekisteristä
Rekisterin pitäjä poistaa ja oikaisee rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä tai oma-aloitteisesti virheelliset, vanhentuneet, tarpeettomat tai puutteelliset tiedot ilman aiheetonta viivästymistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yhteystiedon käyttö. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen johdosta.

here